Nieuwe collega:

Vanaf 1/10/2022 verwelkomen we Dokter Sofie Jacobs in onze praktijk. Zij is afgestudeerd als arts en vervolledigt haar opleiding tot huisarts bij ons in de praktijk, onder supervisie van Dokter Caroline Baeten.

Dokter van wacht

INDIEN U TIJDENS HET WEEKEND EEN DOKTER NODIG HEEFT: Er wordt steeds gewerkt op AFSPRAAK: gelieve eerst telefonisch contact op te nemen met Wachtpost Zuid op het nummer: 03/828.09.09 Adres: Goedetijdstraat 140, 2660 Hoboken

Nakomen afspraken

De laatste tijd merken we tot onze spijt dat er heel vaak patiënten hun afspraak niet nakomen en dit zonder te verwittigen!  Als u niet kan aanwezig zijn, gelieve ons dan even te bellen op 03/2370554. Op die manier kunnen we uw afspraak ter beschikking stellen van...

COVID Pandemie

Beste patiënten, indien u denkt symptomen te hebben van het coronavirus zoals koorts, keelpijn, loopneus, hoesten of ademhalingsmoeilijkheden  gelieve ons dan eerst telefonisch te contacteren vooraleer u zich naar de praktijk begeeft, 1 van de artsen zal u dan zo snel...